Voortgang bouwwerkzaamheden Winkelcentrum Gageldonk – Bergen op Zoom

We zijn ondertussen 3 jaar onderweg, en het winkelcentrum Gageldonk is nagenoeg gereed. De laatste hand wordt gelegd aan de woningen en het openbaar gebied. De winkelruimten worden komende maanden opgeleverd aan de nieuwe huurders van het winkelcentrum!

Leuk om in een paar minuten deze enorme opgave te kunnen zien, kijken jullie mee?

 

 

Samenwerking voor herontwikkeling winkelcentrum Giesen Bautsch – Heerlen

Om de herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch financieel mogelijk te maken koopt de gemeente de westelijke vleugel van het winkelcentrum (groene deel op kaart). Later verkoopt de gemeente een deel hiervan met de daarachterliggende grond (blauwe deel op kaart) aan de ontwikkelaar. Die bouwt daar vervolgens een nieuwe winkelvleugel met daarboven appartementen. De overige gronden worden gebruikt voor een grotere parkeerplaats en de verbinding met de in aanbouw zijnde BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening). Zo vormt dit gebied straks het hart van Heerlerbaan.

 

Samenwerkingsovereenkomst
De afspraken hierover worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Heerlen en Project Heerlen-Bautsch BV. Zo moet de overlast tijdens de herinrichting worden beperkt en doet de ontwikkelaar een bijdrage aan de herinrichting van de openbare ruimte.

Wethouder Martin de Beer is blij met deze stap: “De herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch is van groot belang voor de leefbaarheid in Heerlerbaan. Door te investeren in commerciële én maatschappelijke voorzieningen geven we dit gebied een kwaliteitsimpuls en ontstaat een toekomstbestendig hart voor de buurt.”

 

Tijdelijk beheer
In de periode dat de gemeente eigenaar is van de winkelvleugel doet Rialto Vastgoedmanagement BV het beheer van het winkelcentrum. Rialto Vastgoedmanagement is gelieerd aan Rialto Vastgoedontwikkeling en dit bedrijf is tevens ontwikkelaar van de herontwikkeling namens Project Heerlen-Bautsch BV.  Hierdoor hebben huurders een vertrouwd aanspreekpunt ten aanzien van zowel de herontwikkeling als het beheer. De kosten voor het tijdelijk beheer worden betaald uit de huuropbrengsten die de gemeente in deze periode ontvangt.

 

Financiering
Het winkelcentrum wordt niet vergroot. Dat is niet wenselijk omdat er al te veel winkelmeters in de regio zijn. De herontwikkeling kan dan ook niet worden gedekt door een uitbreiding van het aantal winkelmeters door een commerciële partij. Daarnaast leveren de appartementen inclusief bijbehorende parkeerkelder geen middelen op om dit te dekken. Daarom stelde de gemeenteraad al eerder een bedrag van €1.200.000 beschikbaar uit het Fonds Economische Structuurversterking. Ook Parkstad verleende eerder al een subsidie van €600.000 aan de gemeente om deze herontwikkeling mogelijk te maken.

 

Vaststellen bestemmingsplan
In de raadsvergadering van 25 oktober a.s. wordt naast de koopovereenkomst ook het bestemmingsplan en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente ter besluitvorming voorgelegd.

Het roze deel op de kaart is al eigendom van de ontwikkelaar en wordt gerenoveerd als de nieuwbouw klaar is.

Opening Albert Heijn De Groote Wielen

Op woensdag 12 juli heeft Albert Heijn haar deuren geopend in de eerste fase  van ons nieuwe winkelcentrum De Groote Wielen in Rosmalen. De feestelijke opening betrok veel bekijks, en deze mooie nieuwe Albert Heijn is een aanwinst voor de gehele wijk De Groote Wielen.

Naast de supermarkt in de eerste fase zijn op 20 juli 2023 de andere winkels, zijnde Primera De Groote Wielen, Dierenkliniek De Groote Vriend, Kapsalon Refine Hair en DFM Bloemen & Planten opgeleverd, zij zullen na de bouwvak vakantie de deuren openen.

Eind 2023 volgt de oplevering van het gezondheidscentrum en nog meer winkels, het gehele winkelcentrum is medio 2024 geopend.

Feestelijk start bouw moment!

Vandaag was een mooi feestelijk moment voor de inwoners van Teteringen, na jarenlang wachten is de bouw van het nieuwe winkelcentrum in combinatie met 31 duurzame appartementen eindelijk ‘officieel’ gestart. Wethouder Arjen van Drunen gaf samen met Cuore Ontwikkeling BV en VB Bouw het startsein voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Toekomstige bewoners, omwonenden, ondernemers en projectbetrokkenen hieven het glas op een mooi, duurzaam en toekomstbestendig winkelhart voor Teteringen.

De Scheperij is gelegen aan de Oosterhoutseweg en is van oudsher een ontmoetingsplek voor de inwoners van Teteringen. Momenteel staat er nog een Jumbo supermarkt en Mitra slijterij naast de bouwplaats, maar deze gaan plaatsmaken voor het toekomstige parkeerterrein zodra het nieuwe winkelcentrum gereed is. In het nieuwe winkelcentrum zullen de Jumbo supermarkt en Mitra terugkeren. Een Aldi supermarkt en bloemist Bloem Today zullen worden toegevoegd aan het winkelaanbod. Boven de winkels worden 31 appartementen gerealiseerd, op dit moment zijn er reeds 29 appartementen verkocht.

De ontwikkeling heeft ruim 20 jaar geduurd, maar nu gaat het dan echt gebeuren, de bouw is reeds gestart en de eerste palen zijn geboord. De verwachting is dat de Jumbo, Mitra en Bloem Today voor de kerst 2023 haar deuren zal openen, de huidige Jumbo zal dan gesloopt worden en het parkeerterrein zal verder ingericht worden waarna ook de Aldi haar deuren zal openen begin 2024.

Ontwikkelaar : Rialto Vastgoedontwikkeling i.c.m. BDP Ontwikkeling B.V.
Aannemer : VB Bouw
Architect : Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten
Constructeur: van Nunen

Opening van ons nieuwe kantoor

Vandaag was het dan zo ver! Met een kleine 100 genodigden hebben wij onder het genot van een hapje en een drankje ons nieuwe kantoor feestelijk geopend. Hoewel we eind februari onze intrek al hadden genomen in het nieuwe pand was het nog niet helemaal klaar om aan het publiek te tonen en waren er nog wat kleine werkzaamheden die verricht moesten worden voordat wij vol trots ons nieuwe plekje konden laten zien! Mede door de vakantieperiode tussendoor is besloten de ‘officiële’ opening na de zomer te plannen. Hoewel het voelde als een zomerse dag vandaag, want we konden nog lang genieten van het zonnetje in de tuin.

Wij danken alle aanwezigen voor de gezellige middag/avond en hopen iedereen snel weer te zien.

De eerste stap om te komen tot een levendig centrum voor Fijnaart is gezet

Rialto heeft een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Moerdijk, Green Real Estate en Jumbo Supermarkten om de haalbaarheid te gaan onderzoeken van de verplaatsing van supermarkt Jumbo naar het centrum van Fijnaart. In combinatie met andere functies, waaronder appartementen en een upgrade van de openbare ruimte ontstaat een gezellig en levendig dorpshart waar Fijnaart zo behoefte aan heeft.

Het gesprek over het al dan niet verplaatsen van de supermarkt naar het centrum van Fijnaart wordt al vele decennia gevoerd. In het kader van de centrumvisie is het gewenst dat er een publieksfunctie naar het centrum komt. Met het sluiten van deze intentieovereenkomst met alle partijen is een eerste stap gezet in de realisatie van de centrumvisie Fijnaart. De verwachting is dat de overeenkomst leidt tot een samenwerkingsovereenkomst om de verplaatsing daadwerkelijk te realiseren.

Haalbaarheid

Het voornemen bestaat uit de verplaatsing van de huidige Jumbo supermarkt naar het centrum met aanvullende commerciële ruimtes (winkels, horeca of dienstverlening) en appartementen. Ook voor de vertreklocatie, waar Green Real Estate de eigenaar is, wordt gezocht naar een passende nieuwe invulling. Als er overeenstemming is tussen de partijen over het te realiseren programma en de haalbaarheid hiervan wordt de samenwerking voortgezet in de uitwerking van een concreet centrumplan.

“Een gezellig, levendig centrum waar ontmoeten en verblijven centraal staat, is belangrijk voor Fijnaart. Van belang is dat er ruimte blijft voor evenementen voor het dorp met een daarvoor passende inrichting. Samen met winkels, horeca en een supermarkt in het historisch centrum gaat dit zorgen voor een bruisend centrum waar inwoners/bezoekers graag zijn”, licht ondernemer Wilco van den Boogaard toe.

Centrumvisie

Aanleiding van de intentieovereenkomst is de centrumvisie voor Fijnaart, die in december 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. De centrumvisie is tot stand gekomen na een breed en intensief participatietraject. In de uitvoeringsstrategie van de centrumvisie is dan ook opgenomen dat na de vaststelling gesprekken worden gevoerd met partijen om verder uitvoering te geven aan de centrumvisie. De gesprekken hebben geresulteerd in de intentieovereenkomst. “Een van de gewenste ontwikkelingsrichtingen is het realiseren van publiekstrekkers die het centrum versterken. Een bruisend dorpshart met supermarkt, winkels en horeca hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen, daar is in Fijnaart behoefte aan. Op dit moment heeft Fijnaart verschillende commerciële en maatschappelijke voorzieningen die verspreid liggen over het dorp. Met de verplaatsing van de supermarkt naar het centrum ontstaat er een clustering van functies die fysiek met elkaar zijn verbonden. Hierdoor ontstaat er combinatiebezoek, ontmoeting, levendigheid en gezelligheid in het gewenste kloppende hart van Fijnaart”, licht wethouder Danny Dingemans toe.

Verhuizing Rialto Vastgoedontwikkeling & Rialto Vastgoedmanagement

Na een hele zoektocht voor een passende locatie voor ons kantoor hebben wij eind 2019 een prachtig pand aangekocht gelegen in de (oude) Frederik Hendrik Kazerne in Vught, omstreeks 1937 gebouwd. In 2008 is begonnen met de sloop van nagenoeg de hele kazerne, die in de jaren daarna (gefaseerd) plaats heeft gemaakt voor (met name) woningbouw, het oude hoofdgebouw ook wel klokkentoren genoemd, kreeg een kantoorfunctie. En deze mooie locatie hebben wij vanaf 22 februari 2022 in gebruik als ons eigen kantoor. Daarmee hebben wij ons oude vertrouwde plekje in Toren C in het FC Den Bosch station ingeruild.

Het Centrum Gageldonk: winkelen, wonen, werken en meer!

Nog een week en dan gaat het gebeuren: de bouw van het nieuwe centrum Gageldonk gaat van start. Een uitzonderlijke mijlpaal voor de wijk én Bergen op Zoom. Want geen enkel centrumgebied in de stad kent straks zoveel voorzieningen als het Centrum Gageldonk: winkelen, wonen, werken, gezondheidszorg én ontmoeten!

Een bijzondere mijlpaal is het ook voor Stadlander, Rialto Vastgoedontwikkeling en Lithos bouw & ontwikkeling. De bestuurders van de drie partijen zetten dinsdag 22 februari hun handtekening onder het contract dat de komst van dit centrum mogelijk maakt. Daarmee belooft de centrumontwikkeling de kers op de taart te zijn voor de wijkvernieuwing van Gageldonk-West. In het nieuwe centrum komen 2 supermarkten (Jumbo en de lokale AKmarkt), winkels, horeca en 95 duurzame appartementen. Het gaat om 56 sociale huurappartementen, 24 appartementen in de vrije huursector en 15 koopappartementen.

Vliegwiel

De nieuwbouw jaagt als vliegwiel ook andere ontwikkelingen aan. Zo komt er een Huis van de Wijk in de Piushof en zijn er plannen om de H. Hart Kerk om te bouwen tot een gezondheidscentrum. De Action aan de Kastanjelaan blijft behouden voor de wijk en krijgt dezelfde uitstraling als het nieuwe winkelcentrum. Verdeeld over het hele gebied komen voldoende parkeerplaatsen.

Planning

Nu de handtekeningen zijn gezet, volgt de daadwerkelijke bouw snel. In maart starten de grondwerkzaamheden. Vanaf de zomer van 2022 zullen de vormen van de nieuwbouw snel zichtbaar worden en de hoogte ingaan. Als alles goed gaat, kunnen de eerste twee gebouwen met woningen en winkelruimten eind 2023 geopend worden. De oplevering van de 15 koopappartementen volgt dan in het voorjaar van 2024.

Informatiemarkt

Woensdagmiddag 30 maart geven Stadlander, Rialto en Lithos samen met de gemeente Bergen op Zoom het officiële startsein voor de nieuwbouw. Aansluitend is er een informatiemarkt over alle ontwikkelingen. Deze is van 17.00-19.00 uur op het Piusplein. U bent van harte welkom om het officiële startsein bij te wonen om 16.00 uur, of op de informatiemarkt vanaf 17.00 uur.

Getekende koopovereenkomst met de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de ontwikkeling van het winkelcentrum De Groote Wielen

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een koopovereenkomst aangegaan met Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. over de bouw van het wijkwinkelcentrum in het Centrum van De Groote Wielen. Na de recente oplevering van de school Campus aan de Lanen staat daarmee de volgende grote ontwikkeling in De Groote Wielen in de startblokken. Het nieuwe wijkwinkelcentrum – met een oppervlakte van zo’n 7.000 m² – komt deels in De Vesting en deels in het Waterpark te liggen. Het centrum biedt plek aan twee supermarkten, diverse dagwinkels, een gezondheidscentrum, appartementen en eengezinswoningen.

Op het dak van het winkelcentrum komt een park. Langs de Groote Wielenplas wordt een mooie kade aangelegd met een gezellig plein met kleinschalige horeca aan het water. Deze combinatie van voorzieningen en recreatie zorgt ervoor dat deze plek straks hét centrum is voor de hele wijk.

De omgevingsvergunning voor het plan is aangevraagd en wordt op dit moment beoordeeld. Volgens planning zal de bouw in april starten. De eerste supermarkt opent zijn deuren dan in juli 2023. Het nieuwe winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de Groote Wielenlaan / Vlietdijk.

Wonen in het CentrumIn het hart van de wijk kunnen inwoners van De Groote Wielen straks wonen, de dagelijkse boodschappen doen, voor zorg terecht, een rondje wandelen langs de kade en genieten op het terras aan het water. In het Centrum komen ook zo’n 600 woningen. Met deze woningen wil gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van (betaalbaar) wonen in ’s-Hertogenbosch.

Van de 600 woningen die in het Centrum worden gebouwd zijn zo’n 150 bedoeld voor sociale huur. Het percentage sociale huurwoningen in De Groote Wielen is daarmee opgeschroefd en ligt nu op zo’n 23%. Ook komen er middeldure huurwoningen en koopwoningen. De woningen komen te liggen in de centrumgebieden Tuinenrijk, De Vesting en Waterpark. Naast de overeenkomst met Rialto is voor het Centrum ook een overeenkomst gesloten met Hertogbouw voor de ontwikkeling en realisatie van 130 woningen in het plandeel Tuinenrijk. Overeenkomsten met andere ontwikkelaars en woningcorporatie Zayaz voor de plandelen De Vesting en Waterpark volgen op korte termijn.

Rialto start met de verkoop van de eerste woningen naar verwachting in april.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

Klik hier

Rialto bestaat 20 jaar!

Vandaag bestaat Rialto Vastgoedontwikkeling 20 jaar!!

2 november 2001 start Rico van den Eijnde, destijds nog vanuit een eigen kantoortje zijn eigen onderneming. Nu 20 jaar en 35 succesvol gerealiseerde projecten later een voor vele bekende projectontwikkelaar gespecialiseerd in complexe centrumontwikkelingen voor dorp-, buurt- en wijkwinkelcentra.

Samen met het team hebben we een leuke dag gepland met verschillende activiteiten en als afsluiter een hapje en drankje!

Wijchen stelt contouren vast voor toekomst Hart van Zuid

Wijchen-Zuid krijgt een nieuw, vitaal en bruisend voorzieningenhart. Op dinsdag 7 september stelde het college van burgemeester en wethouders een visie voor dit gebied vast. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de verdere uitwerking van de plannen voor Wijchen-Zuid.  

Gebiedsvisie Hart van Zuid

Wethouder ruimtelijke ordening Geert Gerrits: “De herinrichting van het voorzieningenhart van Wijchen-Zuid en het directe gebied eromheen is nodig om ervoor te zorgen dat Wijchen-Zuid ook in de toekomst een fijne en vitale woon- en leefomgeving blijft. Voor jong en oud. Bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten. Ook speelt de visie in op behoeften van jongeren. Want die willen we als gemeente aan ons binden.” 

Aantrekkelijke voorzieningen
Het nieuwe centrum krijgt een nieuw multifunctioneel wijkcentrum, een sporthal, een winkelcentrum, zorgvoorzieningen, een ontmoetingsplein en een basisschool grenzend aan het groen. Daarnaast komen er minimaal 100 nieuwe woningen waaronder zorgwoningen. Om deze visie te realiseren, moet er ruimte worden gemaakt. Dat betekent dat de bestaande school, het huidige wijkcentrum, de sportzaal en een complex met 34 appartementen mogelijk worden gesloopt.

Op de hoogte
Omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen met informatie over de laatste ontwikkelingen. De huurders van de 34 sociale huurappartementen aan de 13e straat in Hoogmeer zijn 7 september persoonlijk geïnformeerd over het plan en de mogelijke sloop van hun woningen. Ook de huurders boven het winkelcentrum Zuiderpoort zijn in een bijeenkomst op de hoogte gebracht. Hun woningen blijven, maar het winkelcentrum eronder wordt geheel veranderd.

Vertrouwen in het plan
Ronald Leushuis, bestuurder Talis: “We hebben vertrouwen in het plan dat er nu ligt, maar realiseren ons heel goed wat dit betekent voor de huurders in woongebouw Hoogmeer en boven Zuiderpoort. Goed dat de plannen nu kenbaar gemaakt worden, zodat we samen met de bewoners de volgende fase in kunnen gaan en zij ook een stem
krijgen.”

Comfortabel en toekomstbestendig centrum
Ook de winkeliers en de aanbieders van de eerstelijnszorg van Zuiderpoort zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Rialto, sinds eind 2020 eigenaar van het winkelcentrum, ziet de wens van transformatie van het gebied ook in.

Mark Titulaer, Rialto: ”De herontwikkeling van het gebied zal ook een grote impact hebben op de winkeliers. Rialto heeft echter veel ervaring in het vernieuwen van winkelcentra en de daarbij horende begeleiding van winkeliers bij het proces. Het voorzieningenhart verandert in een volwaardig, comfortabel en toekomstbestendig centrum waar de mensen graag komen.” 

Samen aan de slag
Hart van Zuid is een samenwerking tussen initiatiefnemers van het Wijkcentrum, ondernemers Zuiderpoort, Talis, Kans & Kleur, De Eerste Stap, MeerVoormekaar, ZZG zorggroep, Rialto, betrokken inwoners en de gemeente Wijchen.

Geert Gerrits: “Mooi dat de betrokken partijen afgelopen week hun vertrouwen hebben uitgesproken in de kansen die de gebiedsvisie Hart van Zuid biedt. Maar het werk gaat nu pas echt beginnen. Samen met de inwoners van Wijchen-Zuid en de andere partijen moeten we de plannen vorm gaan geven in de komende periode. Ik hoop dat we volgend najaar samen een mooi plan kunnen presenteren. Een plan waar de 3.300 huishoudens in Wijchen-Zuid blij van worden en waar zij over 25 jaar nog steeds tevreden mee zijn!” 

De gemeente, Rialto en Talis verwachten nog een jaar nodig te hebben voor de verdere uitwerking. Eind 2022 staat dan de definitieve besluitvorming gepland.

Winkelcentrum Broeklanden

Handen ineen voor Vromade en omgeving

Met twee overeenkomsten markeert de gemeente Bodegraven Reeuwijk samen met partners de start om de komende jaren aan de slag te gaan met het middelpunt van Broekvelden. Het gaat om het winkelcentrum Broekvelden en de directe omgeving in deze wijk.

Er worden twee projecten op poten gezet. Het winkelcentrum Broekvelden aan de Vromade, sporthal de Sporthoeve en de schoolgebouwen van het Vogelnest, de Speel- en Werkhoeve en kindcentrum Wereldweijde bestaan inmiddels ruim 40 jaar. Dat betekent dat er grotere investeringen nodig zijn om te blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Het eerste project is dat er onderzocht gaat worden hoe dit hele gebied voor de lange termijn onder handen genomen kan worden. Wethouder Jan-Leendert van den Heuvel: “We willen een vernieuwd en opgefrist hart voor de wijk dat weer minstens 40 jaar mee kan. Daarin kan plaats zijn voor nieuwbouw van de scholen en de sporthal, voor aanpassing of nieuwbouw van de winkels en voor nieuwbouw van woningen.” Dit zogenaamde haalbaarheidsonderzoek voert de gemeente uit samen met Rialto Vastgoedontwikkeling. Deze projectontwikkelaar en belegger is eigenaar van het winkelcentrum en heeft veel ervaring met dit soort ontwikkelingen.

Korte termijn

Omdat het nog minstens zes jaar duurt voordat de eerste paal voor zo’n project de grond in gaat, hebben Rialto, de gemeente, de winkeliersvereniging, Jumbo Langerak en Jumbo Nederland elkaar gevonden in maatregelen die al op korte termijn effect hebben. Dit is het tweede project. Wethouder Inge Nieuwenhuizen: “We gaan de openbare ruimte rond de Vromade nu alvast opknappen. Deze wens leeft al langere tijd bij de ondernemers en gebruikers van het winkelcentrum en samen pakken we de kans om de omgeving te gaan verbeteren. Hiermee versterken we ook het ondernemersklimaat in het winkelcentrum. ”Na de zomer wordt het groen rond het winkelcentrum aangepakt. Ook komen er parkeerplaatsen voor de fiets en voor de auto bij en wordt de plek verbeterd waar de winkels bevoorraad worden. De noordzijde van het winkelcentrum gaat zo meer als extra entree functioneren.“

De planning is dat deze werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond en dan kan de Vromade weer een aantal jaar vooruit!

Voortgang bouw Zierikzee

Hanse Staalbouw is momenteel bezig met de bouw voor de nieuwe Albert Heijn aan het Haringvlietplein in Zierikzee, daarbij maken zij prachtige plaatjes van de voortgang.

Bestemmingsplan De Groote Wielen vastgesteld

De Groote Wielen wordt in een stevig tempo verder ontwikkeld. In de eerste week van december is het bestemmingsplan en bijhorend beeldkwaliteitsplan over de nieuwe woonbuurt ‘Centrum’ vastgesteld. In deze buurt komen maximaal 600 woningen, een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen en kleinschalige horeca van ca. 7.000 m² en een gezondheidscentrum. Dit winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de Groote Wielenlaan/Vlietdijk.

Uitgangspunten ontwerp

De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat het aangrenzende landschap en het verleden van dit gebied een plek krijgen in hoe de buurt eruit komt te zien. Daarnaast is water een leidend thema voor de openbare ruimte. Water moet er beleefbaar worden en een verkoelende en educatieve functie krijgen. Het winkelcentrum moet een plek worden waar mensen zich op hun gemak voelen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte. Ook wordt de verbinding met de omgeving belangrijk. Wandelaars en fietsers kunnen in de toekomst via het centrum, door het park op het dak van de winkels, een rondje om de Groote Wielenplas lopen of fietsen.

Gevarieerd woningaanbod

Tot 2030 wil de gemeente dat er 10.500 woningen worden gebouwd. Deze woningen in het centrum van De Groote Wielen dragen daar aan bij. In totaal komen er maximaal 600 woningen bij in deze buurt. Daarvan wordt zo’n 25% sociale huurwoning. Ook komen er middeldure huurwoningen en koopappartementen.

Wethouder Roy Geers: “Ik ben blij dat we naast de nodige voorzieningen ook veel extra en betaalbare woningen realiseren in het Centrum. Die woningen zijn hard nodig, want veel mensen zijn er naar op zoek. En met een gevarieerd aanbod kunnen we veel woonwensen vervullen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het nieuwe Centrum een aantrekkelijke en mooie buurt wordt die heel goed past in De Groote Wielen.”

Duurzaamheid

’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaat neutrale gemeente zijn. Dit geeft ze een plek in het ontwerp van de buurt. Bijvoorbeeld in de omgang met water en groen. Daarnaast worden niet alleen de woningen, maar ook de andere functies gasloos.

Proces en planning

Volgend jaar wordt gebruikt om de bouwplannen uit te werken en de daarvoor benodigde procedures te doorlopen. Eind 2021 kan de bouw van de eerste projecten starten. De planning is er op gericht dat het winkelcentrum in 2023 haar deuren opent en de eerste woningen worden opgeleverd.

Dit artikel is afkomstig van de website van De Groote Wielen .

Verplaatsing supermarkt Geertruidenberg

Om het voorzieningenniveau in Geertruidenberg op peil te houden, is de gemeente al langer op zoek naar een locatie voor een volwaardige supermarkt in Geertruidenberg. De huidige supermarkt aan het Schonckplein vervult nu de functie als (kleinschalige) buurtsupermarkt. Voor een volwaardige, toekomstbestendige én rendabele supermarkt moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Namelijk een centrale ligging in een verzorgingsgebied van ca. 5.000 tot 6.000 inwoners met een goede en logische bereikbaarheid. Het Schonckplein biedt beide randvoorwaarden onvoldoende. Vastgoedeigenaar (Rialto Vastgoed) en PLUS geven aan dat een investering die gemoeid is met uitbreiding op die plek, niet rendabel is. De gemeente heeft een onafhankelijke deskundige de locatie Schonckplein laten beoordelen en deze conclusie wordt bevestigd.

Keuze voor Oude Stadsweg 2

In mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de procesaanpak voor een zoektocht naar een supermarktlocatie in Geertruidenberg. Dit was nodig, omdat de PLUS supermarkt op het Schonckplein de gemeente liet weten in de huidige omvang op de bestaande locatie geen toekomstbestendige supermarkt te kunnen exploiteren. Na een langdurige zoektocht, waarbij veel locaties zijn beoordeeld, bleven uiteindelijk 2 locaties over. De locatie aan de Emmaweg-Centraleweg en de locatie aan de Oude Stadsweg 2. Aan de Emmaweg-Centraleweg is de ruimtelijke impact en de impact voor de buurt te groot. Het college stelt in haar advies aan de gemeenteraad dat de Oude Stadsweg 2 de meest geschikte locatie is.

Motivaties keuze

  • Er kan op deze locatie een supermarkt worden gerealiseerd met voldoende ruimtelijke kwaliteit. Onder andere omdat het gebouw ingebed gaat worden in het groen rondom de Veste. Door integratie in een aarden wal wordt de supermarkt grotendeels aan het zicht onttrokken én krijgt het een verwijzing naar de vestingwerken van de stad. Door de lagere ligging van het terrein blijft de beleving vanaf de weg beperkt.
  • Het ruimtebeslag van een supermarkt op deze locatie is aanzienlijk kleiner dan het nu aanwezige sportpark. Hierdoor ontstaat de kans om een groot deel van het terrein weer openbaar te maken en in te richten als park bij de vesting. Met een brug wordt de voetgangersverbinding vanuit het historische centrum naar de plek geoptimaliseerd. Ook worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd voor bezoekers van de vestingstad.
  • Naast een supermarkt wordt een horecapunt aan het water gerealiseerd.
  • Naast inpassing in de cultuurhistorie zijn diverse andere belangen meegewogen. Zoals de impact en mogelijke overlast voor de buurt, voldoende parkeergelegenheid en verkeersveiligheid. Er zijn op deze locatie ruim voldoende parkeerplaatsen mogelijk waardoor voor omwonenden geen parkeeroverlast hoeft te ontstaan. Bovendien ligt het terrein op ruime afstand van omliggende woningen.

Vergaande investeringen door ontwikkelaar

De ontwikkelaar van de nieuwe supermarkt laat in de getoonde schetsen zien bereid te zijn tot vergaande investeringen om de beoogde kwaliteit ook daadwerkelijk te behalen. Daarom vindt het college een supermarktontwikkeling op deze locatie ruimtelijk en cultuurhistorisch verantwoord. Bij de keuze voor een supermarkt op deze plek zijn veel randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. In het advies van het college aan de raad zijn deze randvoorwaarden dan ook opgenomen. Deze randvoorwaarden worden opgelegd aan de ontwikkelaar.

Discussieraad op 20 mei

Het eindoordeel voor de locatiekeuze ligt bij de gemeenteraad. Op 20 mei staat de discussieraad gepland en op 3 juni neemt de gemeenteraad een besluit.