Ontwikkelen met een wervende visie en in nauwe samenspraak

Gebiedsgerichte benadering

Tekenen en rekenen

In nauwe samenspraak met onze partners ontwikkelt Rialto Vastgoedontwikkeling een wervende visie op het betreffende centrumgebied. Samen leggen we het ambitieniveau in deze visie vast, en zorgen we ervoor dat het ook financieel en maatschappelijk haalbaar is. Naast het ontwikkelen van centrumgebieden zorgt Rialto Vastgoedontwikkeling ook voor een goede financiële onderbouwing, waarbij Rialto Vastgoedontwikkeling fungeert als ‘spin in het web’ en continu de vele aspecten van de ontwikkeling in het vizier houdt. De creativiteit van Rialto Vastgoedontwikkeling komt tot uiting bij het tekenen waarbij tegelijkertijd het rekenen een belangrijke rol speelt. Bij ons gaan ’tekenen en rekenen’ altijd samen, waardoor we voortdurend weten waar we staan.

Benieuwd naar onze vacatures?

De meerwaarde van een visie op een centrumgebied komt tot uitdrukking in de doordachte integratie van functies als winkelen, medische- en andere maatschappelijke voorzieningen, wonen en recreëren. Dit alles in een visie die wortels heeft in de betreffende locatie, haar geschiedenis en haar inwoners. Om die reden zoekt Rialto Vastgoedontwikkeling aansluiting bij het eigene van het dorp, de stad, de wijk of de buurt. Integrale visies ‘op maat’ staan centraal, waarbij het project en het openbaar gebied één harmonieus geheel vormen.

Wanneer alle betrokken en belanghebbende partijen zich herkennen in de gemeenschappelijke visie, is deze goed verankerd waardoor een breed maatschappelijk draagvlak ontstaat. Zodra de brug is geslagen zullen en kunnen de diverse belanghebbende de verdere ontwikkeling en realisatie van het project krachtig ondersteunen. Het realiseren van deze gemeenschappelijke visie is dan een gemeenschappelijk belang.