Skip to content

Wijchen stelt contouren vast voor toekomst Hart van Zuid

Wijchen-Zuid krijgt een nieuw, vitaal en bruisend voorzieningenhart. Op dinsdag 7 september stelde het college van burgemeester en wethouders een visie voor dit gebied vast. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de verdere uitwerking van de plannen voor Wijchen-Zuid.  

Gebiedsvisie Hart van Zuid

Wethouder ruimtelijke ordening Geert Gerrits: “De herinrichting van het voorzieningenhart van Wijchen-Zuid en het directe gebied eromheen is nodig om ervoor te zorgen dat Wijchen-Zuid ook in de toekomst een fijne en vitale woon- en leefomgeving blijft. Voor jong en oud. Bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten. Ook speelt de visie in op behoeften van jongeren. Want die willen we als gemeente aan ons binden.” 

Aantrekkelijke voorzieningen
Het nieuwe centrum krijgt een nieuw multifunctioneel wijkcentrum, een sporthal, een winkelcentrum, zorgvoorzieningen, een ontmoetingsplein en een basisschool grenzend aan het groen. Daarnaast komen er minimaal 100 nieuwe woningen waaronder zorgwoningen. Om deze visie te realiseren, moet er ruimte worden gemaakt. Dat betekent dat de bestaande school, het huidige wijkcentrum, de sportzaal en een complex met 34 appartementen mogelijk worden gesloopt.

Op de hoogte
Omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen met informatie over de laatste ontwikkelingen. De huurders van de 34 sociale huurappartementen aan de 13e straat in Hoogmeer zijn 7 september persoonlijk geïnformeerd over het plan en de mogelijke sloop van hun woningen. Ook de huurders boven het winkelcentrum Zuiderpoort zijn in een bijeenkomst op de hoogte gebracht. Hun woningen blijven, maar het winkelcentrum eronder wordt geheel veranderd.

Vertrouwen in het plan
Ronald Leushuis, bestuurder Talis: “We hebben vertrouwen in het plan dat er nu ligt, maar realiseren ons heel goed wat dit betekent voor de huurders in woongebouw Hoogmeer en boven Zuiderpoort. Goed dat de plannen nu kenbaar gemaakt worden, zodat we samen met de bewoners de volgende fase in kunnen gaan en zij ook een stem
krijgen.”

Comfortabel en toekomstbestendig centrum
Ook de winkeliers en de aanbieders van de eerstelijnszorg van Zuiderpoort zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Rialto, sinds eind 2020 eigenaar van het winkelcentrum, ziet de wens van transformatie van het gebied ook in.

Mark Titulaer, Rialto: ”De herontwikkeling van het gebied zal ook een grote impact hebben op de winkeliers. Rialto heeft echter veel ervaring in het vernieuwen van winkelcentra en de daarbij horende begeleiding van winkeliers bij het proces. Het voorzieningenhart verandert in een volwaardig, comfortabel en toekomstbestendig centrum waar de mensen graag komen.” 

Samen aan de slag
Hart van Zuid is een samenwerking tussen initiatiefnemers van het Wijkcentrum, ondernemers Zuiderpoort, Talis, Kans & Kleur, De Eerste Stap, MeerVoormekaar, ZZG zorggroep, Rialto, betrokken inwoners en de gemeente Wijchen.

Geert Gerrits: “Mooi dat de betrokken partijen afgelopen week hun vertrouwen hebben uitgesproken in de kansen die de gebiedsvisie Hart van Zuid biedt. Maar het werk gaat nu pas echt beginnen. Samen met de inwoners van Wijchen-Zuid en de andere partijen moeten we de plannen vorm gaan geven in de komende periode. Ik hoop dat we volgend najaar samen een mooi plan kunnen presenteren. Een plan waar de 3.300 huishoudens in Wijchen-Zuid blij van worden en waar zij over 25 jaar nog steeds tevreden mee zijn!” 

De gemeente, Rialto en Talis verwachten nog een jaar nodig te hebben voor de verdere uitwerking. Eind 2022 staat dan de definitieve besluitvorming gepland.