Skip to content

Samenwerking voor herontwikkeling winkelcentrum Giesen Bautsch – Heerlen

Om de herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch financieel mogelijk te maken koopt de gemeente de westelijke vleugel van het winkelcentrum (groene deel op kaart). Later verkoopt de gemeente een deel hiervan met de daarachterliggende grond (blauwe deel op kaart) aan de ontwikkelaar. Die bouwt daar vervolgens een nieuwe winkelvleugel met daarboven appartementen. De overige gronden worden gebruikt voor een grotere parkeerplaats en de verbinding met de in aanbouw zijnde BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening). Zo vormt dit gebied straks het hart van Heerlerbaan.

 

Samenwerkingsovereenkomst
De afspraken hierover worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Heerlen en Project Heerlen-Bautsch BV. Zo moet de overlast tijdens de herinrichting worden beperkt en doet de ontwikkelaar een bijdrage aan de herinrichting van de openbare ruimte.

Wethouder Martin de Beer is blij met deze stap: “De herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch is van groot belang voor de leefbaarheid in Heerlerbaan. Door te investeren in commerciële én maatschappelijke voorzieningen geven we dit gebied een kwaliteitsimpuls en ontstaat een toekomstbestendig hart voor de buurt.”

 

Tijdelijk beheer
In de periode dat de gemeente eigenaar is van de winkelvleugel doet Rialto Vastgoedmanagement BV het beheer van het winkelcentrum. Rialto Vastgoedmanagement is gelieerd aan Rialto Vastgoedontwikkeling en dit bedrijf is tevens ontwikkelaar van de herontwikkeling namens Project Heerlen-Bautsch BV.  Hierdoor hebben huurders een vertrouwd aanspreekpunt ten aanzien van zowel de herontwikkeling als het beheer. De kosten voor het tijdelijk beheer worden betaald uit de huuropbrengsten die de gemeente in deze periode ontvangt.

 

Financiering
Het winkelcentrum wordt niet vergroot. Dat is niet wenselijk omdat er al te veel winkelmeters in de regio zijn. De herontwikkeling kan dan ook niet worden gedekt door een uitbreiding van het aantal winkelmeters door een commerciële partij. Daarnaast leveren de appartementen inclusief bijbehorende parkeerkelder geen middelen op om dit te dekken. Daarom stelde de gemeenteraad al eerder een bedrag van €1.200.000 beschikbaar uit het Fonds Economische Structuurversterking. Ook Parkstad verleende eerder al een subsidie van €600.000 aan de gemeente om deze herontwikkeling mogelijk te maken.

 

Vaststellen bestemmingsplan
In de raadsvergadering van 25 oktober a.s. wordt naast de koopovereenkomst ook het bestemmingsplan en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente ter besluitvorming voorgelegd.

Het roze deel op de kaart is al eigendom van de ontwikkelaar en wordt gerenoveerd als de nieuwbouw klaar is.